PR_87
Yapılan İş
:
Yeri
:
Arsa Sahibi
:
Alanı - m2
:
m2
Ada - Parsel
:
İskan Durumu
:
Açıklama :